Akcie a súťaže v šk. roku 2019/2020

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Naši víťazi v školskom kole postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo na gymnáziu Park mládeže v Košiciach.

V kategórii 2A sa náš študent Bujnovský Dominik z 2. A triedy umiestnil na peknom 2. mieste.

V kategórii 2B sa Labanc Miloš zo IV.NB umiestil na 3. mieste

V kategórii 2C2 sa Kiernosz Lenka z III.A umiestnila na vynikajúcom 1. mieste. Lenku teda uvidíme aj v krajskom kole olympiády a budeme držať palce.

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 19.11.2019 sa naši najlepší žiaci zapojili do Olympiády v anglickom jazyku. V rámci školského
kola sa hodnotila úroveň anglického jazyka v piatich kategóriách:

Kategória 1A – žiaci I.OA a II.OA
Kategória 1B – žiaci III.OA a IV.OA
Kategória 2A – žiaci prvého a druhého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých
bilingválnych triedach
Kategória 2B – žiaci tretieho a štvrtého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci
v nemeckých bilingválnych triedach
Kategória 2C1 – žiaci z anglických bilingválnych tried
Kategória 2C2 – anglofónni žiaci
Vo všetkých kategóriách sa hodnotili jazykové zručnosti -čítanie a počúvanie s porozumením,
hovorenie – voľný rozhovor a opis obrázka, úroveň gramatiky a slovnej zásoby, prípadne progresívne
testovanie (2C1 a 2C2).

VYHODNOTENIE

Kategória 2A

1.miesto Bujnovský Dominik II.A
2.miesto Bačová Alexandra I.NB
3.miesto Véreš Alex II.A

Kategória 2B

1.miesto Labanc Miloš IV.NB
2.miesto Timková Michaele IV.A
3.miesto Nadzamová Anna IV.A

Kategória 2C1

1.miesto Danková Veronika V.AB
2.miesto Kolimečková Aneta V.AB
3. miesto Kratochvíl Arnold V.AB

Kategória 2C2

1.miesto Kiernosz Lenka III.A

Kategória 1A

1.miesto Lašutová Vivianna I.OA
2.miesto Kočkár Nikolas II.OA
3.miesto Štrassburger Tomáš II.OA

Kategória 1B

1.miesto Wöstmann Leonard IV.OA
2.miesto Albrecht Alex III.OA
3.miesto Mikuľaková Nina IV.OA

Víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách!

 

Súťaž v písaní esejí

V októbri sa na našej škole konala každoročná súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 25 študentov z rôznych ročníkov, ktorí sa spoločne popasovali s témou „How is social media changing parent and child relationships?“

Umiestenie

  1. miesto Veronika Danková /V.AB/
  2. miesto Mária Janočová/IV. AB/
  3. miesto Veronika Kozubová /III.AB/

 

Shakespare’s Memorial

Dňa 20. 11. na konalo krajské kolo recitačnej súťaže v prednese textu v anglickom jazyku s názvom Shakespare’s Memorial. Zo školského kola postúpili žiačky Lenka Kietnosz zo IV.A,.Emka Károlyi zo IV.OA triedy a Alex Lenárdova zo IV.AB, ktorá v svojej kategórii v prednese poézie obsadila skvelé 2. miesto. Víťazke srdečne blahoželáme!