Akcie a súťaže v šk. roku 2020/2021

V dňoch 18. -19.11.2020 sa naši najlepší žiaci zapojili do online verzie Olympiády v anglickom jazyku. V rámci školského kola sa hodnotila úroveň anglického jazyka v šiestich kategóriách:

 

Kategória 1A – žiaci I.OA a II.OA

Kategória 1B – žiaci III.OA a IV.OA

Kategória 2A – žiaci prvého a druhého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých bilingválnych triedach

Kategória 2B – žiaci tretieho a štvrtého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých bilingválnych triedach

Kategória 2C1 – žiaci z anglických bilingválnych tried

Kategória 2C2 – anglofónni žiaci

Vo všetkých kategóriách sa hodnotili jazykové zručnosti -čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie – voľný rozhovor a opis obrázka, úroveň gramatiky a slovnej zásoby, prípadne progresívne testovanie (2C1 a 2C2).

 

VYHODNOTENIE

Kategória 1A                                                    Kategória 1B

1.miesto Lašutová Vivianna II.OA                  1.miesto Albrecht Alex IV.OA

2.miesto Simona Bodnárová II.OA                 2.miesto Leinstein Erik III.OA,

                                                                                         Strassburger Tomáš III.OA

3.miesto Mia Fedičová I.OA                               3.miesto Frič Martin III.OA

 

Kategória 2A                                                     Kategória 2B

1.miesto Bačová Alexandra II.NB                   1.miesto Bujnovský Dominik III.A

2.miesto Palenčár Šimon I.NB                         2.miesto Rijáková Antónia IV.NB 

3.miesto Olexová Ema I.A                                  3.miesto Ondrejčeková Petra III.A

 

Kategória 2C1                                                    Kategória 2C2

1.miesto  Parkányiová Viktória V.AB             1.miesto Oskar Peťko II.AB

2.miesto  Jačisková Klaudia IV.AB                 2.miesto Mansbridge Tomas Paul V.NB

3. miesto Kozubová Veronika IV.AB              3.miesto Kiernosz Lenka IV.A

                Pástor Dominik III.NB