Literary competition

LITERARY COMPETITION!

 

Birdie, birdie in the sky,

Left a poppy in my eye.

Me don’t care, me don’t cry,

Me just happy, cows can’t fly 🙂

 

Do you think you can write better?  Reveal your hidden talent!

 

Write a piece of poetry (at least 4 stanzas)

or prose (150-250 words)

 

on the topic     “I see what others can’t.”

  

Hand it in to your English language teacher till 30th March.

 

 

Olympiáda v Anglickom jazyku

Dňa 21.11.2017 sa naši najlepší žiaci zapojili do Olympiády v anglickom jazyku. V rámci školského

kola sa hodnotila úroveň anglického jazyka v piatich kategóriách:

Kategória 1A – žiaci I.OA a II.OA

Kategória 2A – žiaci prvého a druhého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých

bilingválnych triedach

Kategória 2B – žiaci tretieho a štvrtého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci

v nemeckých bilingválnych triedach

Kategória 2C1 – žiaci z anglických bilingválnych tried

Kategória 2C2 – anglofónni žiaci

Vo všetkých kategóriách sa hodnotili jazykové zručnosti -čítanie a počúvanie s porozumením,

hovorenie – voľný rozhovor a opis obrázka, úroveň gramatiky a slovnej zásoby, prípadne progresívne

testovanie (2C1 a 2C2).

VYHODNOTENIE

Kategória 1A

1.miesto Klacik Nikoletta II.OA

2.miesto Károlyi Emma II.OA

3.miesto Albrecht Alex I.OA

 

Kategória 2A

1.miesto Labanc Miloš II.NB

2.miesto Nadzamová Anna II.A

3.miesto Čech Peter II.A

 

Kategória 2B

1.miesto Krušpán Kamil V.NB

2.miesto Tomondy Oliver IV.NB

3.miesto Šári Matej III.B

 

Kategória 2C1

1.miesto Kratochvíl Arnold III.AB

2.miesto Murgašová Renáta II.AB

3.miesto Danková Veronika III.AB

 

Kategória 2C2

1.miesto Kiernosz Lenka I.A

 

Víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách!

 

Fall Recital

Dňa 14.11.2017 sa už tradične na našej škole uskutočnila recitačná súťaž v anglickom jazyku FALL RECITAL. Študenti si pripravili úryvky  ako z poézie, tak aj z prózy.  Úroveň angličtiny bola veľmi vysoká, ale aj samotný prednes dal porote zabrať, aby objektívne vybrala tých najlepších. Výhercami sa stali:

Poézia                   Tomas Mansbridge II.NB

Próza                     Sarah Zavodská I.A

 

Gratulujeme a už  sa tešíme na nový ročník 🙂

Essay Writing Competition

 

Dňa 23. októbra sa na našej škole konala súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 25 študentov z rôznych ročníkov. Všetci zúčastnení sa rozdelili do dvoch kategórii. Prvú kategóriu tvorili študenti anglického bilingválneho štúdia a v druhej kategórii boli umiestnení študenti 4-ročného gymnázia a študenti bilingválneho gymnázia s nemeckým vyučovacím jazykom.

Účastníci mali na výber z dvoch tém „Eat to live or live to eat“ alebo „Junk food or parents? Who is responsible for child obesity“
Umiestenie

Kategória anglického bilingválneho štúdia

 1. miesto Veronika Danková /III.AB/
 2. miesto Viktória Parkányiová /II. AB/
 3. miesto Renáta Murgašová /II.AB/

Kategória 4-ročného gymnázia a nemeckého bilingválneho štúdia

 1. miesto Lenka Kiernosz /I.A/
 2. miesto Matej Šári /III.B/
 3. miesto Aneta Nagyová /IV.A/

 

Výhercom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa šťastia v budúcich súťažiach.

 

 

Európsky deň jazykov

Každoročne koncom septembra sa na našej škole koná súťaž pri príležitosti Európskeho dňa
jazykov. Preto sa 29.9.2017 stretli dvojčlenné tímy zo všetkých tried a zmerali si vedomosti z
histórie, geografie, literatúry a filmového umenia anglofónnych krajín.

Najlepšie obstáli títo študenti:

1.miesto: Alexandra Lenardová, Viktória Parkányiová, 2.AB
2.miesto: Katarína Gregová, Arnold Kratochvíl, 3.AB
3.miesto: Lukáš Korfanta, Michal Meliš, 3.A

Spomedzi študentov osemročného gymnázia sú títo víťazi:
1.miesto: Nina Mikuľáková, 2.OA
2.miesto: Michaela Borovská, 2.OA
3.miesto: Matej Štefko, 1.OA

 

Projektová súťaž v anglickom jazyku

Počas apríla mali študenti nášho gymnázia možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepší projekt v anglickom jazyku na tému English idioms. Školské kolo sa konalo 3.5. a víťazmi najlepších prác v jednotlivých kategóriách sa stali títo šikovní študenti:

Kategória PowerPoint prezentácia:

 1. Jakub Dostál, 1.AB
 2. Alexandra Lenardová, 1.AB
 3. Katarína Hovancová, 2.B

Kategória 3D:

 1. Andrea Fabriciová, Estera Hanusková, Ivana Horváthová, Zuzana Hudáková, 3.B
 2. Anna Eliášová, Patrícia Ferková, Katarína Holcbarová, Ivana Lehotayová, 3.B
 3. Simona Handzoková, 1.AB

Kategória Poster:

 1. Benita Miklianová, 1.AB
 2. Viktória Kunová, 2.AB
 3. Mária Janočová, 1.AB

Fall Recital

Pre študentov anglických bilingválnych tried bola 15.11.2016 zorganizovaná recitačná súťaž Fall Recital. Porota si vypočula prednes poézie aj prózy v angličtine a rozhodla, že 2. miesto patrí Arnoldovi Kratochvílovi, a víťazkou tejto súťaže sa stala Yasemin Sviatková, obaja z 2.AB triedy. Yasemin našu školu reprezentovala aj na celomestskej súťaži v prednese v anglickom jazyku Shakespeare Memorial. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže!

Essay Writing Competition

Dňa 12.10.2016 sa na našom gymnáziu uskutočnila súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 33 študentov zo všetkých ročníkov.

Vyučujúci anglického jazyka vybrali z 20 tém, ktoré sa týkali študentského i spoločenského života ako aj voľno-časových aktivít tému „Do we need education to be successful?“

Súťažiaci mali na napísanie eseje 2 vyučovacie hodiny. Väčšina bola toho názoru, že bez zodpovedajúceho vzdelania si mladý človek nenájde zaujímavú a dobre platenú prácu. Niekoľkí sa zamysleli nad tým, čo to úspech je a prišli k záveru, že nie len vzdelanie, ale aj usilovnosť a tvrdá práca sú potrebné na dosiahnutie úspechu.

Je veľmi potešujúce, že slohové práce boli na veľmi dobrej jazykovej úrovni. Z počtu 33 prác komisia vybrala nasledovných víťazov:

 

      1. Miesto Daniela Čapkovičová    /3.NB/     – 57 bodov
      2. Miesto Rudolf Lukáč                  /4.NB/     – 51 bodov
      3. Miesto Arnold Kratochvíl         /2.AB/     – 50 bodov
       Viktória Parkányiová                 /1.AB/     – 50 bodov

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov sa koná každý rok v septembri a naša škola už tradične pri tejto príležitosti usporadúva anglickú súťaž. 30.9. si svoje vedomosti o geografii, politike či pamiatkach USA a Veľkej Británie zmerali trojčlenné tímy z každej triedy. A tu sú mená najúspešnejších študentov:

1.miesto: Aneta Kolimečková, Jakub Černák, Arnold Kratochvíl, II.AB,

2.miesto: Dominika Kočišová, Soňa Sádecká, Filip Macák, II.A,

3.miesto: Alexandra Lenardová, Viktória Parkányiová, Jaroslav Tkáč, I.AB.

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

 

 

SKA konferencia

V dňoch 23. a 24. Septembra sa naša škola stala centrom pre Slovenskú Komoru Angličtinárov (SKA). Boli sme poctení návštevou učiteľov anglického jazyka nie len z celého Slovenska, ale aj z iných krajín ako Poľsko, Slovinsko, Grécko, Maďarsko, Česká Republika či Britské ostrovy.

Triedy školy hostili prednášky mnohých odborníkov na výučbu anglického jazyka, za cieľom zlepšenia vyučovacieho procesu na našich školách , pričom pavilón sa zmenil na obrovské „kníhkupectvo“, na čom sa zúčastnili mnohé vydavateľstvá anglických učebníc.

Konferencia bola veľkým úspechom a to aj vďaka p. profesorkám Ildikó Gáspár, Katarína Ferenčákova a Marta Fričová, ktoré celú konferenciu zorganizovali a obetovali tak množstvo vlastného času na jej prípravu. Vyzdvihnúť taktiež treba našich študentov, ktorí sa aktívne zúčastnili konferencie a vďaka ktorým konferencia prebiehala bez problémov.