Členovia

Predseda PK:  Mgr. Ildikó Gáspár

 

Členovia:

Mgr. Blažena Ceľuchová

Mgr. Katarína Ferenčáková

Mgr. Marta Fričová

Mgr. Mária Molnárová –  MD

Mgr. Zuzana Lacková

Mgr. Mária Orta Perecár

Mgr. Peter Protivňak

Mgr. Stanislava Sivčová

Mgr. Jozef Štefanko

Zahraničný lektor- Ravi Kant Bhutani

 

focus-group-clip-art