Konzultačné hodiny vyučujúcich v šk. roku 2020/21

Predseda PK: Mgr. Ildikó Gáspár: Streda na 7. VH / Štvrtok na 7. VH

Členovia:

Mgr. Blažena Ceľuchová: Streda na 8. VH / Štvrtok na 7. VH

Mgr. Katarína Ferenčáková: Utorok na 7. VH / Štvrtok na 7. VH

Mgr. Marta Fričová: Utorok na 8. VH

Mgr. Radoslava Mečiar:

Mgr. Zuzana Lacková: Utorok na 7. VH / Štvrtok na 7. VH

Mgr. Mária Orta Perecár: Utorok na 7. VH

PaedDr. Peter Protivňak: Streda na 8. VH

Mgr. Jozef Štefanko: Utorok na 8. VH

Zahraničný lektor- Ravi Kant Bhutani