Krúžková činnosť 2020/2021

Mgr. Blažena Ceľuchová: Angličtina hrou: krúžok pre 8-ročné štúdium

Mgr. Jozef Štefanko: Hra na gitare: krúžok pre študentov celej školy