Krúžková činnosť 2019/2020

Mgr. Ildikó Gáspár: Anglická gramatika: krúžok zameraný na maturantov

Mgr. Katarína Ferenčáková: Angličtina hrou: krúžok pre 8-ročné štúdium

Mgr. Jozef Štefanko: Hra na gitare: krúžok pre študentov celej školy